Latvių – lietuvių draugystės stovykla LIEPŪKSNIS – LIEPŲ PAUNKSMĖ