2015-05-15 žuvusių partizanų paminėjimas Skobiškio miške