KVIEČIAME Į KLUBO AUKURAS VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ, 2018.03.01