Barsukyno ozas paskelbtas valstybės saugomu gamtos paveldo objektu

Aukuras