Apie klubą

Yra vertybės, kurios nekinta… Tai mus supanti gamta: miškai, ežerai, pelkės, gyvūnai.

Šimtmečiais tai buvo žmogaus dvasinės ir kūniškos atgaivos šaltiniai. Šiandieninis gyvenimo ritmas sudarkė žmogaus ir gamtos pusiausvyrą. Laikas ieškoti darnesnių žmogaus ir gamtos santykių.
Taip surėdytą, kad gamta naikina kultūrą, o kultūra naikina gamtą. Mūsų siekis gyventi darnoje.

Kiekvienas norintis pažinti gimtąjį kraštą, prisidėti prie gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimo ar įsijungti į Žaliųjų judėjimą yra laukiamas klube AUKURAS.

 

ŠIAULIŲ GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KLUBAS

Klubas AUKURAS – yra visuomeninė gamtos ir kultūros paveldo puoselėtojų organizacija. Klubas įkurtas 1988 m. birželio 6 d. Šiauliuose.

AUKURO klubo tikslai:
• įprasminti gamtos bei kultūros paveldą;
• puoselėti aplinkosauginį, tautinį sąmoningumą;
• ugdyti ekologinę kultūrą, skatinti savišvietą.

To siekdami:
• rengiame žygius, paprotines šventes, stovyklas, kraštotyrinius tyrimus, mokymus, konferencijas;
• rūpinamės surinktos medžiagos saugojimu, pažinimu ir populiarinimu;
• kuriame filmus, leidžiame leidinius, rengiame parodas;
• bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

Aukuras