Paveldo draugai

Paveldas – tai visas mus supantis gamtinis ar kultūrinis, materialus ar nematerialus turtas, visuomenės pripažįstamas dėl istorinės vertės bei atminimo, pabrėžiant poreikį jį saugoti, globoti, remti ir skleisti. Tai – protėvių palikimas, išreiškiantis tautos dvasios ir krašto tapatybę. Tai mūsų atmintis ir išmintis. Mes, šių turtų paveldėtojai, privalome juos išsaugoti ateities kartoms.

KVIEČIAME2010 Aukuro gimtadienis 092 2 maza

Paveldo draugų judėjimas telkia Nevyriausybines organizacijas ir pavienius žmones pažinti, įprasminti, globoti, remti ir prikelti gyvenimui mūsų tautos paveldą, kad kiekviena gamtos ir kultūros vertybė turėtų draugą.

Parašyk mums el. paštu paveldas@aukuras.lt arba paskambink tel. 860091403.

Pažiūrėk filmą „Paveldo draugai”.

Daugiau žinių apie paveldą rasi čia: www.vstt.lt , www.zalieji.lt , www.alkas.lt, www.baltai.lt ,  www.musupaveldas.lt .

DALYVAUK PAVELDO DRAUGŲ RENGINIUOSE:

BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKOJE. Kasmet rugsėjo 22 d. 20.00-21.00 val.

Vykstančios sąšaukos esmė – uždegti ugnis ant piliakalnių ar kitose su baltų istorija susijusiose vietose ir sujungti baltų tautas bei žemes.

PAVELDO DRAUGŲ STOVYKLOJE. Tai – kasmetinė gamtos bei kultūros paveldo puoselėtojų stovykla, kurią organizuoja klubas „Aukuras“. Joje išmoksi globoti, įprasminti ir tvarkyti paveldo objektus.

ŽYGIUOSE-EKSPEDICIJOSE. Kasmet rengiamos paveldo vertybių paieškos ekspedicijos, tradicinis Vėlinių žygis.

AKCIJOJE „DAROM“. Prisijunk prie gamtos švarinimo akcijos, dalyvauk paveldo objektų tvarkymo talkose.

KALENDORINĖSE ŠVENTĖSE. Švęsk kalendorines šventes (Kalėdas, Jorę, Rasas, Vėlines) paveldo objektų aplinkoje.

TU IR TAVO ORGANIZACIJA GALI PRISIDĖTI IR IMTIS GLOBOTI…

ISTORINĖS ATMINTIES LIUDININKĘ,KULTŪROS VERTYBĘ:

šventą alką;mazas

protėvių senkapį;

didingą piliakalnį;

paslaptingą kūlgrindą;

mitologinį-istorinį akmenį;

istorinį įvykį ar asmenį menančią vietą;

tradicinės architektūros pastatą;

parimusį koplytstulpį;

kilmingą koplyčią;

gaudžiantį malūną;

išlikusį dvarą;

GAMTOS ŠVENTOVĘ, IŠSKIRTINĘKRAŠTOVAIZDŽIO VERYBĘ:KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

senolį medį;

akmenį-milžiną;

stebuklingą šaltinį;

išskirtinį žemės paviršiaus darinį;

retų paukščių lizdavietę;

retų augalų augimvietę;

gyvūnų buveinę;

Aukuras