Istorija

ŠIAULIŲ GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS

KLUBAS “AUKURAS”– 25 METŲ ISTORIJOS

Klubo  veikla iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo:

 • 1987 m. Klubo pradžia buvo šiauliečių viešai išsakytas protestas spaudoje prieš Kurtuvėnų landšaftinio draustinio niokojimą. Straipsnių autoriai buvo žurnalistas Algirdas Puodžiūnas ir Rimantas Braziulis. Jau nuo 1987 m. rudens Rimanto Braziulio bute nuolat rinkdavosi neformaliai etnokultūrinei veiklai pasiryžę žmonės, kurie ir sudarė klubo branduolį.
 • 1988 m. birželio 6 d. Įkurtas ekologijos klubas. Jo prezidentu tapo Rimvydas Tamulaitis. Jau birželio 8 dieną įvyko pirmas viešas Gamtos ir kultūros paminklų apsaugos klubo “Aukuras” renginys Šiaulių kultūros rūmuose. Renginyje aktyviai dalyvavę Albertas Špokas ir V. Danielius siūlė domėtis ne vien gamtosauginėmis idėjomis, bet ir istorijos bei kultūros paveldo apsauga.
 • 1988 m. rugpjūčio 26 d. Klubas organizavo vieną pirmųjų mitingų Šiauliuose, skirtą Šiaulių miesto ekologiniai būklei išsiaiškinti. Gamtosauga tapo pagrindine klubo veiklos sritimi. Nuo 1988 klubas aktyviai pradėjo dalyvauti Lietuvos žaliųjų veikloje. Klubo nariai dalyvavo Kauno žaliųjų klubo “Atgaja”, vilniečių “Žemynos”organizuojamuose masiniuose žygiuose per Lietuvą, akcijoje apkabinant Baltijos jūrą.
 • Klubo nariai gausiai dalyvavo Kėdainiuose 1988 m. spalio 15-16 d. vykusioje steigiamojoje Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) konferencijoje, kur Klubo narys R. Braziulis buvo išrinktas į koordinacinę tarybą.diskusija talsa
 • 1988 m. lapkričio 19 d. Šiaulių raj. Pabijočių kaime įvyko pirmas naujos organizacijos Lietuvos žaliųjų judėjimo renginys. Jį surengė klubas “Aukuras”.
 • 1989 m. Šiaulių žalieji organizavo pieno boikoto ir “Žalieji prieš agropromą” akcijas, mitingą Zokniuose prie karinio aerodromo, reikalaujant iškeldinti karinius lėktuvus. Klubas aktyviai dalyvavo respublikinėje Lietuvos Žaliųjų judėjimo akcijose: “Baltijos jūros apkabinimas”, “Švarių šulinių akcija“, „Prieš Ignalinos AE“.

Klubo kronika po Lietuvos Respublikos atkūrimo:

 • 1990 m. Akcijos prieš odos apdirbimo pramonės plėtimą Šiaulių mieste.
 • 1991 m. Po keletos šiauliečių akcijų prie Aukščiausiosios Tarybos ir vyriausybės rūmų, įkuriamas Lietuvoje pirmasis Kurtuvėnų regioninis parkas, kurio direktoriumi paskiriamas klubo “Aukuras”pirmininkas R. Tamulaitis.
 • 1992 m. Per pasaulinę Žemės dieną Šiaulių žalieji organizavo respublikinį protesto piketą prie Aukščiausiosios Tarybos pastato dėl saugomų teritorijų steigimo vilkinimo.
 • 1993 m. Klubas surengė Vilniuje akciją dėl “Saugomų teritorijų įstatymo” priėmimo. Šis įstatymas vėliau buvo priimtas. Klubo iniciatyva 1993 metais buvo sušauktas III žaliųjų judėjimo suvažiavimas, kuriame atsisakyta politinės veiklos.
 • 1994 m. Klubo pirmininku tapo Darius Ramančionis. Vyko kariškių pionierių stovyklos prie Širvės ežero Pageluvio kraštovaizdžio draustinyje likvidavimo, Bubių piliakalnio ir Jusaičių alkakalnio tvarkymo talkos.
 • 1995 m. Klubas surengė Dubysos aukštupio valymo talkas. Šiaulių žaliųjų iniciatyva mieste įkurtas pirmasis Lietuvoje Šiaulių ekologinio ugdymo centras, kuriam vadovavo Rimantas Krankalis ir Irena Krankalienė.
 • 1996 m. Kovo 9 -10 dienomis AUKURO klubas surengė LŽJ seminarą “ Įvairių Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų vaidmuo ir atsakomybė vykdant ir įgyvendinant aplinkosauginę politiką Lietuvoje, visuomenės dalyvavimas šių institucijų veikloje”.
 • 1997 m. Dalyvauta rengiant “Miškų gelbėjimo” ir “Šuliniai. Kokį vandenį geriame?” akcijas. Pradėtos rengti jaunimo vasaros stovyklos „Gyvoji istorija“ – talkos, žygiai, kraštotyrinės ekspedicijos. Talka ant Girnikų kalno. Pradėti rengti Vėlinių žygiai.
 • 1998 m. Pradėtas vykdyti  gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimo projektas (vadovai Lina Kazragytė ir Salvijus Kulevičius). Surengtas seminaras “Visuomenės galimybės puoselėti gamtos ir kultūros paveldą”. Bendradarbiaujant su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įsteigta trimetė neakivaizdinė gamtotyros Kurtuvos Žalioji mokykla (vadovas Vidmantas Lopeta). Klube pradėjo veiklą ornitologų ratelis “Juodasis gandras” (vadovas Vidmantas Lopeta).p2
 • 1999 m. Pradėtas aplinkosauginio ugdymo projektas “Aš jaučiu gamtą” – aplinkosauginis ugdymas per gamtos pajautimą; akcijos, renginiai, konkursai (vadovas Darius Ramančionis). Surengta akcija – koncertas “Žaliuojantis rokas. Mažiau atliekų”. Stovykla – seminaras “Gyvoji istorija. Vainagių legenda”. Dalyvauta akcijose prieš miškų militarizavimą ir Nidos oro uosto statybą.
 • 2000 m.  Organizuoti akcijos “Aš jaučiu gamtą” konkursai. Surengta tradicinė stovykla “Gyvoji istorija. Vainagių legenda-2”. Pradėta rengti Lygiadienio šventė ant Salduvės piliakalnio, Ugnies sąšauka ant Girnikų kalno. Dalyvauta LŽJ akcijose prieš padangų deginimą Akmenėje, prieš žaliųjų plotų naikinimą Kaune.
 • 2001 m. Ekspedicija – žygis dviračiais “Šiaulių rajono dvarai” (vadovas Salvijus Kulevičius). Vasaros stovykla “Gyvoji istorija. Romuva ‘2001” Kurtuvėnuose. Organizuota informacinė kompanija “Žmogaus poveikis vandens ratui”: surengta konferencija “Vandens tarša Šiauliuose”, koncertas “Žaliuojantis rokas už švarų vandenį”, sukurtas videofilmas apie vandens taršą (vadovė Lina Ramančionytė). Klubas Šiauliuose pradėjo rengti akciją “Diena be automobilio” (vadovas Julius Belanoška). Įkurta Aplinkosauginės veiklos būstinė.
 • 2002 m. Pradėjo veikti klubo interneto svetainė www.aukuras.lt . Pradėtas įgyvendinti projektas „Visuomenės skatinimas dalyvauti buitinių pavojingų atliekų tvarkyme” (vadovas Darius Ramančionis) – parengta „Visuomenės informavimo ir skatinimo rūšiuoti buitines pavojingas atliekas” programą, suorganizuota informacinė kompanija „SOS – PAVOJINGOS ATLIEKOS”.
 • 2003 m. Šiaulių amfiteatre organizuotas koncertas skirtas pasaulinei dienai „Mieste be savo automobilio”. Rugpjūčio 14 – 17 dienomis Tytuvėnų regioniniame parke surengta kasmetinė gamtos ir kultūros paveldo puoselėtojų stovykla „GYVOJI ISTORIJA. Akmenų Rūža“. Birželio 7-8 d. surengtas Lietuvos Žaliųjų judėjimo sąskrydis prie Bijotės ežero.
 • 2004 m. Liepos 17 – 25 d. klubas prisidėjo organizuojant Dviračių žygį „Knygnešio kelias”, kuris buvo skirtas lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui. Rugpjūčio 6-11 dienomis prie Vembutų piliakalnio, Telšių raj. surengta respublikinė jaunimo stovykla – seminaras „GYVOJI ISTORIJA – Vykinto miestas“. 2004 m. spalio 30 d. organizuotas Lietuviškos savasties puosel
  ėtojo Domo Šidlausko – Visuomio 60-ųjų mirimo metinių paminėjimas ir antkapinio paminklo pastatymas Pakempinių k., Akmenės raj.
 • 2005 m. Aprašytos ir paviešintos Rėkyvos ežero ir pelkės ekologinės problemos, rengtos diskusijos. Surengtas dviračių žygis minint „Dieną be automobilio”. Surengtas Vėlinių žygis po Ventos regioninį parką.IMG_2572 mazas
 • 2006 m. Klubo pradėta organizuoti tarptautinė Baltų vienybės ugnies sąšauka per Rudens Lygiadienį. Klubo nariai dalyvavo balandžio 7 d. Lietuvos žaliųjų judėjimo organizuotoje pilietinėje akcijoje prie Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, dėl kiaulių fermų ir teritorijų planavimo dokumentų derinimo. Vasario 10 d. dalyvavome rengiant protesto akciją prie Seimo Vilniuje prieš ruošiamas miškų privatizavimo įstatymų pataisas.
 • 2007 m. Įgyvendintas projektas „Būk paveldo globėju“ (vadovai Eglė Valančiūtė ir Dovydas Lapinskas): respublikinė stovykla – seminaras „Gyvoji istorija. Kubilių piliakalnis“, leidiniai, žygiai. Pradėtas projektas „NVO skatinimas domėtis Šiaulių miesto aplinkosauginėmis problemomis“ (vadovas Darius Ramančionis) – seminarai, diskusijos, ekologinės pažintinės išvykos, leidiniai. Pradėtas įgyvendinti projektas „Draustiniai šalia miesto“ (vadovas Vidmantas Lopeta ir Jurgita Bartkuvienė) – pažintiniai žygiai, leidiniai, foto paroda.
 • 2007- 2009 m. Klubas toliau koordinuoja ir rengia Baltų vienybės ugnies sąšauką. Sąšauka išplito į Latviją, Baltarusiją, Lenkiją. 2009 m. Klubas pradėjo įgyvendinti projektą „Paveldo draugai“.
 • 2010 m. Tęsiamas projektas „Paveldo draugai“: rengiamos stovyklos, talkos, žygiai, susirinkimai. Birželio 6 d. Klubas surengė pažintinę išvyką- ekspediciją po Šiaurės Žemaitiją, kurios metu buvo aplankytos gamtos ir kultūros paveldo vertybės, saugomos teritorijos, paminėtas klubo „Aukuras“ 22-asis gimtadienis. Lapkričio 5 d. Šiaulių kino megėjų klubas surengė klubo „Aukuras“ retrospektyvinę filmų peržiūrą, kurioje buvo parodyti klubo narių sukurti filmai: Rimanto Braziulio- „Rasos šventė“, „Kalėdos“, „Melioracija Lietuvoje“, Šarūno Alasausko- „Jorio kiaušinienė, „Aukuro Kalendorius“, „Paveldo draugai“, „ SOS- pavojingos atliekos“, Algimanto Puodžiūno – „Žogaus poveikis vandens ratui“. Gruodžio 11 d. Šiaulių nevyriausybinėje organizacijų konfederacijos kalėdinėje šventėje „gerumo angelas 2010“ keturios iš septynių „ Gerumo angelo“  nominacijos atiteko klubo „Aukuras“ nariams ir projektams.
 • 2011 m. Klubas įgyvendino projektą „Išsaugokime Akmenų Rūžą“. Kartu su Gegužių pagrindine mokykla buvo surengta talka – žemės meno akcija Gegužių akmenyne, padarytas ir pastatytas informacinis stendas. Birželio 3 d. Klubas prisidėjo prie pirmosios Baltų Krivulės organizavimo Kurtuvėnuose. Į Krivulę suvažiavo 110 baltų- lietuvių, latvių, gudų, jotvingių-prūsų atstovų. Įgyvendinti projektai „ Aplink Rėkyvą“ ir „Sužinok apie Rėkyvą“ taip pat projektas „ Sužinok daugiau apie baltus“.
 • 2012 m. Įgyvendintas projektas „ Paveldo draugai. Saulės laikrodžio aikštė“, kuriuo siekiama šiauliečius, akademinį jaunimą paskatinti įsijungti į paveldo draugų judėjimą, burti gyventojus, žadinti jų susidomėjimą Šiaulių miesto paveldu. Birželio 6 d. Paminėtas klubo „Aukuras“ 24- asis gimtadienis. Surengta talka skirta Pasaulinei aplinkos dienai. Birželio 20 d. Surengtas susitikimas „ Atominė energetika kitomis akimis“ su visuomenininku, matematiku- Sauliumi Lapieniumi. Rinkti parašai už privalomą referendumą dėl AE.

 

Aukuras