Tapk Nariu

8 Aukuro zmones DRKiekvienas norintis pažinti gimtąjį kraštą, prisidėti prie gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimo ar įsijungti į Žaliųjų judėjimą yra laukiamas klube AUKURAS.

KLUBO AUKURAS NARIO ANKETA

Anketą siųskite adresu: Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo AUKURAS tarybai, Žaliūkių g. 24a-2, Šiauliai LT-78102 arba skenuotą el.paštu: info@aukuras.lt (pridėkite nuotrauką 3×4 cm arba skenuotą).

Klubo nario stojamasis mokestis – 7 Eur (susimokėjęs stojamąjį mokestį narys gauna klubo nario pažymėjimą ir klubo marškinėlius).

Klubo nario metinis mokestis – 12 Eur.

Nario mokesčiai pervedami į sąskaitą:  AB ŠIAULIŲ BANKAS, banko kodas 71800, sąsk.Nr. LT417180000000700372 (darant pavedimą nurodyti vardą, pavardę, paskirtį pvz. stojamasis mokestis; nario mokestis už 2018).

Nario mokesčius galima susimokėti grynais pinigais klubo susirinkimuose.

Iš Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo AUKURAS įstatų

3.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, besidomintys gamtos ir kultūros paveldo apsaugos problemomis ir konkrečia veikla prisidedantys prie šių vertybių išsaugojimo.
3.2. Nauji klubo nariai priimami tarybos sprendimu.
3.3. Narystė klube nutraukiama savo noru informuojant apie tai klubo tarybą. Narys gali būti pašalintas iš klubo tarybos sprendimu už poelgius prieštaraujančius klubo įstatams ir tikslams.
3.4. Klubo nariai privalo:
3.4.1. laikytis klubo įstatų;
3.4.2. aktyviai dalyvauti klubo veikloje;
3.4.3. dalyvauti klubo susirinkimuose ir klubo tarybos bei revizinės komisijos rinkimuose;
3.4.4. saugoti klubo turtą, inventorių, racionaliai juo naudotis;
3.4.5. laikytis vidaus taisyklių.
3.5. Klubo nariai turi teisę:
3.5.1. būti renkami tarybos nariais, revizinės komisijos nariais, siūlyti kandidatus į tarybą ir revizinę komisiją;
3.5.2. išsakyti savo nuomonę apie klubo veiklą ar klubo narius susirinkimuose ir tarybos posėdžiuose;
3.5.3. aptarti savo siūlomas idėjas klubo taryboje, pasirinkti sau priimtinas veiklos sritis ir sąlygas;
3.5.4. gauti visą informaciją apie klubo veiklą;
3.5.5. naudotis klubo inventoriumi ir patalpomis;
3.5.6. savo noru išstoti iš klubo.

Aukuras