Nuotolinė konferencija ,,Kryždirbystė Žemaitijoje”. 2020.12.04

Aukuras