Baltų vienybės ugnies sąšauka ant Girnikų kalno 2021.09.22

Aukuras