Baltų vienybės ugnies sąšauka ant Girnikų kalno 2022.09.22

Aukuras