Baltų vienybės sąšauka ant Girnikų šventkalnio, 2023.09.22

Aukuras