IŠRINKTAS GRAŽIAUSIAS SAUGOMŲ TERITORIJŲ PILIAKALNIS